Profileren, inspireren & verbinden

Waarborgfonds Sociale Woningbouw
WSW logo

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is het waarborgfonds voor de sociale woningbouw in Nederland. WSW helpt bij investeren.

Wij borgen leningen van financiers aan woningcorporaties die deelnemer zijn van WSW. Door borg (garant) te staan voor de rente- en aflossingsverplichtingen van corporaties, zorgen wij ervoor dat corporaties toegang hebben tot de kapitaalmarkt, tegen optimale voorwaarden. Wij beoordelen en beheersen daarnaast de risico's van woningcorporaties en van de sector als geheel.

www.wsw.nl
Marathon 6
1213 PK Hilversum

Artikelen
Deze website wordt onderhouden met Websitemachine.nl achtergrond