Profileren, inspireren & verbinden

toeter Arenapark Nieuws
COVID-19 testlocatie
30-12-2020

COVID-19 testlocatie

De GGD is in samenwerking met de Gemeente Hilversum afgelopen tijd bezig geweest met een verkenning naar de mogelijkheden voor een testlocatie voor COVID-19 in Hilversum. Dit naast de reeds bestaande locaties in omringende gemeenten. Uit deze verkenning volgde een voorkeur voor een locatie op het Arenapark.

Desbetreffende testlocatie is bedacht op Athene, Arenapark. De lay-out van de openbare parkeerplaatsen en de rij-route blijken uiterst geschikt.

Begin december is een verkennende Zoom-meeting gehouden met Gemeente Hilversum, GGD, OVAEL en VOC. Hiernaast is door de Gemeente Hilversum en GGD ook overleg geweest met andere belanghebbenden op het Arenapark.

De beoogde periode voor de exploitatie van de testlocatie loopt van januari tot en met mei 2021. De locatie wordt met hekken afgeschermd en volledig aan het zicht onttrokken.

Een voorbehoud voor de ‘go-or-no-go’ rust nog op direct (locationele) belanghebbende maar ook zal er nog een vergunningentraject dienen te worden gelopen. Als een ‘go’ wordt gegeven zal er een verkeersplan én communicatieplan worden uitgewerkt.
In maart 2021 zal er een evaluatie plaatsvinden waarbij ook de OVAEL met vetorecht inspraak heeft gekregen om, indien dit projekt voor het Arenapark te beperkend werkt, e.e.a. voortijdig te kunnen doen staken.

Vanuit de VOC zijn kritische vragen gesteld, het heeft tenslotte impact, maar zijn vooralsnog overtuigd van een professionele benadering vanuit zowel de Gemeente Hilversum als de GGD waardoor het vertrouwen is gewekt dat een tijdelijke testlocatie op gemeentegrond goed én veilig te managen is.

Nieuws
Deze website wordt onderhouden met Websitemachine.nl achtergrond