Coalitieakkoord Hilversum 2022-2026

Coalitieakkoord Hilversum 2022-2026

Hart voor Hilversum, VVD, GroenLinks en CDA hebben woensdag 1 juni het coalitieakkoord 2022-2026 “Hilversum Koesteren” gepresenteerd. De coalitie stelt voor het recent gepresenteerde plan voor 1.200 woningen op het Arenapark gedeeltelijk af te schalen, waarbij de mix van werken en wonen behouden blijft. Ook is er de wens voor een transferium/goederenhub.

De gehele alinea over het Arenapark uit het akkoord:
"Het Arenapark is de enige kantorenlocatie in onze regio. We hechten veel waarde aan dit park met aansprekende werkgevers waaronder bedrijven in de detailhandel, NCOI en Nike. We gaan daarom door met het project Arenapark. Wel vinden we de huidige schaal in de recent door het college vastgestelde plannen, gelet op de omvang van het gebied, te groot. We gaan de raad voorstellen het plan voor een deel te beperken. Bij het verder uitwerken daarvan staat een aantal uitgangspunten centraal. Het plan zal meer aansluiten bij de eerder gegeven adviezen van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit op het punt van bouwhoogte en verdichting. De verhouding wonen versus werken blijft op hoofdlijnen in stand; het Arenapark wordt zo een levendig gebied met een goede mix van werken, sporten, studeren en wonen. Ook zien we mogelijkheden voor meer zorgfuncties. We zetten in op een goede ruimtelijke kwaliteit met veel groen en behoud van de zichtlijnen. De wens voor het verplaatsen van station Hilversum Sportpark blijft, gelet op de kansen die het biedt voor ons openbaar vervoer en een veilige oversteek bij de spoorwegovergang. Ook zien we de meerwaarde van een transferium en goederenhub in het gebied. De plannen vragen een forse investering. We gaan op zoek naar manieren om de businesscase te verbeteren. We denken daarbij nu bijvoorbeeld aan subsidies van derden, aanpassingen aan het aantal parkeerplaatsen en een beter geëxploiteerd zwembad."

28-06-2022 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl