Opvanglokatie Oekraïense vluchtelingen Thebe 22, Arenapark

Opvanglokatie Oekraïense vluchtelingen Thebe 22, Arenapark

De Gemeente Hilversum heeft als opdracht vanuit het Rijk om huisvesting te bieden aan minimaal 1.000 oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne en heeft hiervoor haar oog op het Arenapark laten vallen.

Het college van de Gemeente Hilversum heeft eind april ingestemd met de huurovereenkomst van het kantoorgebouw Thebe 22, voormalig Rabobank kantoor. Deze locatie wordt omgebouwd tot opvang voor een middellange termijn. De begane grond wordt geschikt gemaakt voor een maatschappelijke hub inclusief onderwijsruimte. De overige ruimten worden ingericht tot ca. 250 duurzame en leefbare verblijfplaatsen.

De vereniging van vastgoedeigenaren, door de gemeente pas na besluitvorming geïnformeerd over deze ontwikkeling, zal de procesgang van deze verbijzonderde gebouwfunctie binnen het Arenapark kritisch monitoren.

Het aantal mensen dat hier onderdak krijgt, is afhankelijk van de gezinssamenstelling en de indeling van het pand. Als tijdens de looptijd van het contract huisvesting van vluchtelingen niet meer nodig is, kan het pand voor andere functies worden gebruikt.

24-05-2022 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl