Quick Win: uitbreiding fietsenstalling

Quick Win: uitbreiding fietsenstalling

In afwachting van de grootscheepse doorontwikkeling van het Arenapark (met als basis het Masterplan 2.0 dat nu in de maak is), zijn er in het afgelopen jaar al een groot aantal kleine(re) aanpassingen (zogenoemde quick wins) in de openbare ruimte gerealiseerd. Om daarmee de leefbaarheid en veiligheid in de openbare ruimte nu al te verbeteren.

Meest recente aanpassing is de uitbreiding van de fietsenstalling naast de Gooische Atletiekclub. Hiermee zijn niet alleen extra fietsparkeerplekken gerealiseerd, maar is ook de fietsparkeeroverlast op het naastgelegen (smalle) Ithacapad opgelost. Daar zijn de fietsrekken namelijk weggehaald.

04-02-2020 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl