Profileren, inspireren & verbinden

toeter Arenapark Nieuws
Quick Win: uitbreiding fietsenstalling
04-02-2020

Quick Win: uitbreiding fietsenstalling

In afwachting van de grootscheepse doorontwikkeling van het Arenapark (met als basis het Masterplan 2.0 dat nu in de maak is), zijn er in het afgelopen jaar al een groot aantal kleine(re) aanpassingen (zogenoemde quick wins) in de openbare ruimte gerealiseerd. Om daarmee de leefbaarheid en veiligheid in de openbare ruimte nu al te verbeteren.

Meest recente aanpassing is de uitbreiding van de fietsenstalling naast de Gooische Atletiekclub. Hiermee zijn niet alleen extra fietsparkeerplekken gerealiseerd, maar is ook de fietsparkeeroverlast op het naastgelegen (smalle) Ithacapad opgelost. Daar zijn de fietsrekken namelijk weggehaald.

Nieuws
Deze website wordt onderhouden met Websitemachine.nl achtergrond