Profileren, inspireren & verbinden

toeter Arenapark Nieuws
Verbreding A27/A1 kan van start
22-03-2016

Verbreding A27/A1 kan van start

De Raad van State heeft op 17 februari uitspraak gedaan over het Tracébesluit Aansluiting Utrecht Noord – Knooppunt Eemnes – Aansluiting Bunschoten-Spakenburg. Het project verbreding van de A27/A1 gaat begin 2017 van start. Doel van het project is om de doorstroming en veiligheid op de A27 en de A1 te verbeteren en de kwaliteit van de leefomgeving te behouden (de volledige uitspraak van de Raad van State is hier te raadplegen).
Op dit moment loopt de aanbesteding van een DBFM-contract (Design, Build, Finance, Maintain), die in het najaar van 2016 moet leiden tot een geselecteerd consortium. Dit consortium wordt verantwoordelijk voor het ontwerp, de aanleg, de financiering en 25 jaar onderhoud van het tracé. De uitvoering van het project vindt plaats vanaf begin 2017 en de nieuwe rijstroken zijn uiterlijk 1 juli 2019 beschikbaar.

Aanpak A27/A1; maatregelen

Voor het project verbreding A27/A1 staan de volgende wegaanpassingen gepland:

  • Uitbreiding van de autosnelweg A27 van 2x2 naar 2x3 rijstroken op het traject Utrecht-Noord – Knooppunt Eemnes
  • Aanleggen van een spitsstrook op de vluchtstrook tussen aansluiting Utrecht-Noord en aansluiting Bilthoven
  • Uitbreiding van de autosnelweg A1 van 2x2 naar 2x4 rijstroken op het traject Knooppunt Eemnes – aansluiting Bunschoten-Spakenburg
  • Verbreden van de verbindingsboog in knooppunt Eemnes van de A27 naar de A1 van één naar twee rijstroken
  • Vervangen van de aansluiting Hilversum op de A27 door een meer compacte aansluiting en het aanpassen van de aansluiting Bilthoven.

De overige maatregelen van het Tracébesluit zijn in hoofdzaak het aanleggen of verplaatsen van geluidsschermen, het aanleggen van tweelaags ZOAB (Zeer Open Asfalt Beton) en het treffen van de noodzakelijke maatregelen voor waterhuishouding en natuurcompensatie. Ook worden diverse viaducten en onderdoorgangen aangepast of vernieuwd.

Meer informatie is te vinden op de projectwebsite www.rws.nl/a27a1utrecht-eemnes-bunschoten

Nieuws
Deze website wordt onderhouden met Websitemachine.nl achtergrond